ҮХХ-ИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЭМХТГЭЛ

Барилгын төсөл хэрэгжүүлэгч компаниудад зориулав.

ҮХХ-ийн зах зээлийн эмхтгэлийн агуулга

 • Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд
 • Орон сууцны борлуулалтын мэдээ
 • Орон сууцны үнийн индексийн мэдээ
 • Ипотекийн зээлийн мэдээлэл
 • Шинэ болон хуучин орон сууцны үнийн мэдээлэл
 • Хаус, таун хаусын зах зээлийн мэдээ
 • Орон сууцны түрээсийн үнийн мэдээлэл
 • Оффисын зах зээлийн мэдээлэл
 • Газрын үнийн мэдээлэл
 • Хашаа байшингийн үнийн мэдээлэл

Төсөл хэрэгжүүлэгч ТА ҮХХ-ийн зах зээлийн эмхтгэл худалдан авснаар ямар ач холбогдолтой вэ?

 • Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна.
 • Бүх төрлийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн мэдээлэлтэй болно.
 • Өрсөлдөгч төслүүдийн мэдээллийг авч, харьцуулсан анализ хийх боломж бүрдэнэ.
 • Төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүдийн талаар мэдээлэлтэй болно

ҮХХ-ийн зах зээлийн эмхтгэлийн үнийн санал

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР

НЭГЖ ҮНЭ

ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦААНААС ХАМААРСАН ҮНЭ

ТАЙЛБАР

1 сар

6 сар

6 сараас дээш

ҮХХ-ийн зах зээлийн үнийн тойм /сар тутам/

500.000₮

500.000₮

350.000₮

300.000₮

Шинэ ба хуучин орон сууцны үнийн индекс, дундаж үнэ, түрээсийн байр, оффис, газар, хашаа байшин, ипотекийн зээлийн мэдээлэл, орон сууцны борлуулалт, гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төслүүдийн дэлгэрэнгүй судалгаа багтана.

ҮХХ-ийн зах зээлийн үнийн тойм/улирал/

800.000₮

800.000₮

700.000₮

600.000₮

Шинэ орон сууцны үнийн тойм,

жагсаалт

1.000.000₮

1.000.000₮

-

-

Жагсаалт дахь орон сууцны байршлыг газрын зураг дээр тэмдэглэж, КМZ өргөтгөлтэй файлаар өгнө.

Хуучин орон сууцны үнийн тойм

300.000₮

300.000₮

250.000₮

200.000₮

Худалдах болон түрээслүүлэх орон сууцны бүхий л мэдээлэл, үнэ ханш багтана.

Оффисын зах зээлийн тойм

150.000₮

150.000₮

120.000₮

100.000₮

Худалдах болон түрээслүүлэх оффисын бүхий л мэдээлэл, үнэ ханш багтана.

Хаусын үнийн тойм, жагсаалт

200.000₮

200.000₮

150.000₮

100.000₮

Жагсаалт дахь хаусын байршлыг газрын зураг дээр тэмдэглэж, КМZ өргөтгөлтэй файлаар өгнө.

Хашаа байшингийн үнийн тойм

100.000₮

100.000₮

80.000₮

60.000₮

Худалдах хашаа байшингийн бүхий л мэдээлэл, үнэ ханш багтана.

Газрын үнийн тойм

100.000₮

100.000₮

80.000₮

60.000₮

Худалдах газрын бүхий л мэдээлэл, үнэ ханш зориулалт тус бүрээр багтана.

Тухайлсан судалгааны тойм

Байршил, хамрах хүрээ, хугацаанаас шалтгаалж үнэ тохирно.

Захиалагчийн хүсэлтэд нийцүүлж гаргана.