УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАУС, ТАУНХАУСНЫ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ДУНДАЖ ҮНЭ

2020/02/10
УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАУС, ТАУНХАУСНЫ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ДУНДАЖ ҮНЭ

2019 оны 12-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд 5 дүүрэгт 54 төслийн 1873 айлын хаус болон таунхаусны төсөл хэрэгжиж байна. Захиалга авч байгаа нийт хаус, таунхаусын баригдаж буй байршлаас харахад Хан-Уул дүүрэгт дийлэнхи буюу 33 төслийн 1250 айлын хаус баригдаж байна. 

                                                                                                                           Эх сурвалж: "Тэнхлэг зууч" ХХК

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАУС, ТАУНХАУСНЫ НИЙЛҮҮЛЭЛТ, ДУНДАЖ ҮНЭ  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook