ОРОН СУУЦНЫ ТҮРЭЭСИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2020/02/05
ОРОН СУУЦНЫ ТҮРЭЭСИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ 2019 оны 12-р сарын байдлаар өмнөх сараас 0,03 хувиар, урьд оны мөн үеэс 3,62 хувиар тус тус өссөн байна.

                                                                                                                       Эх сурвалж: "Тэнхлэг зууч" ХХК

 

ОРОН СУУЦНЫ ТҮРЭЭСИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook