УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /12-Р САРЫН БАЙДЛААР/

2020/01/24
УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /12-Р САРЫН БАЙДЛААР/

2019 оны 12-р сарын байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 62.310 айлын орон сууцны 442 төсөл хэрэгжиж байна. Эдгээрээс 38.588 айлын орон сууцны 276 төсөл захиалга авч байна.                                                     

                                                      Шинэ орон сууцны үнэ 12-р сарын байдлаар

                                            Хуучин орон сууцны дундаж үнэ 12-р сарын байдлаар

                                   Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ 12-р сарын байдлаар...

                                             Амины орон сууцны үнэ 12-р сарын байдлаар...  

                                       Хашаа байшингийн дундаж үнэ 12-р сарын байдлаар...

                                                                                                                  Эх сурвалж: "Тэнхлэг зууч" ХХК
 
 
 
УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /12-Р САРЫН БАЙДЛААР/  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook