5287 ИРГЭНД ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2019/12/05
5287 ИРГЭНД ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

Ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нийт 380 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 5287 иргэнд олгоод байна. Үүнээс:

Монголбанкны эх үүсвэрээс 175.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2513 иргэнд, 

Засгийн Газрын эх үүсвэрээс 100 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 1616 иргэнд, 

Арилжааны банкуудын өөрийн эх үүсвэрээс 105 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 1158 энд тус тус олгожээ.

5287 ИРГЭНД ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook