ИРЭХ ОНД ГАЗРЫН ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНААС 1,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХЭЭР ТООЦЖЭЭ

2019/11/25
ИРЭХ ОНД ГАЗРЫН ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНААС 1,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХЭЭР ТООЦЖЭЭ

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 2019 оны төлөвлөгөөний биелэлт, 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийг Газар зохион байгуулалтын албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч А.Энхманлай Нийслэлийн Засаг Даргын зөвлөлийн хуралдаанд танилцууллаа.

Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 2019 оны төлөвлөгөөнд нийт дөрвөн бүлгийн 17 дэд бүлэгт хамаарах 654 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусгагдсанаас энэ оны 11-р сарын 21-ний өдрийн байдлаар төлөвлөгөөний биелэлт 91.8 хувьтай байгаа аж.

Харин 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд таван бүлгийн 22 дэд бүлэгт хамаарах 704 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тусган боловсруулжээ. 

2019 онд иргэд, олон нийт газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн барьцааны лавлагаа, газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ, мэдээллийг авах боломжийг бүрдүүлсэн “Газрын биржийн цахим төв”-ийг нээж, цахим системээр газрын эрхийн дуудлага худалдааг зохион байгуулсан. 

Ирэх онд "Газрын бирж"-ийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, газрыг эрэлт хэрэгцээ, зориулалт, хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд нийцүүлэн хөгжүүлэлт хийдэг, газар олгох үйл ажиллагааг цахимаар тэгш, хүртээмжтэй, шударга зохион байгуулах, эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх замаар төсвийн орлогыг бүрдүүлэхээр төлөвлөжээ.

“2020 онд газрын төлбөрийн орлогоос 80.9 тэрбум, газрын эрхийн дуудлага худалдаанаас 1.5 тэрбум төгрөг, нийт 82.4 тэрбум төгрөг төсөвт төвлөрүүлэхээр урьдчилсан байдлаар төлөвлөөд байна. Ингэхдээ хаана, ямар байршилд, ямар зорилгоор ашиглахын тулд иргэн, аж ахуйн нэгжүүд газар авах сонирхолтой байгааг урьдчилж санал аваад, хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдахаар бол  тэдгээр байршлуудад газрын эрхийн дуудлага худалдаа зохион байгуулах учраас төлөвлөсөн төсвийн орлогоо бүрдүүлэх боломжтой гэж харж байгаа. Мөн Нийслэлийн 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нь “Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтын хүрээнд хотхон, хороолол орчимд газар зохион байгуулалт хийх замаар иргэдийн ая тухтай, аюулгүй амьдрах орчныг сайжруулах, нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх зорилго тавьсан. Улаанбаатар хотод ногоон байгууламжгүй, явган хүний замгүй, автомашины зогсоолгүй орон сууцны барилгууд нэг дор олноор баригдаж байгаад анхаарч ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулахыг зорьж байна” гэж Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны даргын үүрэг гүйцэтгэгч А.Энхманлай танилцуулгадаа онцолж байлаа.

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд зөвлөлийн гишүүд саналаа хэлж, нэгтгэснээр НИТХ-д өргөн барихаар  боллоо.   

 

ИРЭХ ОНД ГАЗРЫН ЭРХИЙН ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНААС 1,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХЭЭР ТООЦЖЭЭ  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook