11-Р САРЫН 15-НЫ БАЙДЛААР 4905 ИРГЭН ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДЖЭЭ

2019/11/22
11-Р САРЫН 15-НЫ БАЙДЛААР 4905 ИРГЭН ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДЖЭЭ

2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар 4905 зээлдэгчид 340.3 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгоод байна.  Үүнээс:

-Монголбанкны эх үүсвэрээс 155.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2161 иргэнд, 

-Засгийн Газрын эх үүсвэрээс 89.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 1453 иргэнд, 

-Банкууд өөрийн эх үүсвэрээс 95.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 1291 иргэнд тус тус олгожээ.

Цаашид он дуустал сар бүр тогтмол 76 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг орон сууцны зээлд зориулан олгох юм.

11-Р САРЫН 15-НЫ БАЙДЛААР 4905 ИРГЭН ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДЖЭЭ  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook