УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ/9-Р САРЫН БАЙДЛААР/

2019/11/01
УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ/9-Р САРЫН БАЙДЛААР/

                                     

                                                  Шинэ орон сууцны үнэ 9-р сарын байдлаар

              

                                                                     

                                           Хуучин орон сууцны дундаж 9-р сарын байдлаар

                     

                     

                 

                                   

                                 Амины орон сууцны үнэ ханш 9-р сарын байдлаар...  

                 

            

                              Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ 9-р сарын байдлаар...

                     

 

                                Хашаа байшингийн дундаж үнэ 9-р сарын байдлаар...

                  

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ/9-Р САРЫН БАЙДЛААР/  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook