ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ БҮХИЙ Л МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖТОЙ

2019/04/29
ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ БҮХИЙ Л МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖТОЙ

Газар Зохион Байгуулалт Геодези Зураг Зүйн Газраас газрын нэгдмэл сантай холбоотой мэдээллийг танилцууллаа.  

Газрын кадастрын мэдээллийн нэгдсэн санд тулгуурлан иргэд олон нийтэд нээлттэй http://egazar.gov.mn/ цахим хуудсыг үйл ажиллагаанд оруулсан байна.

Энэхүү цахим хуудаснаас иргэд, бусад байгууллагууд газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбаруудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахаас гадна газрын үнэлгээний бүс, газрын төлбөр, татварын бүс, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөтэй танилцаж, мэдээлэл авах боломжтой.

ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга А.Батбаяр: 

https://www.mle.mn/ вэб хуудсаар газрыг цахимаар дуудлага худалдаанд оруулдаг болсон. Барилга Хот Байгуулалтын Яам манай агентлагийн захиалгаар газрын кадастрын бүртгэлийн мэдээллийн санг нэвтрүүлээд байна. Энэ мэдээллийн санг иргэдэд нээлттэй болгох шийдвэр гарсан. Тус сан нь тоон гарын үсгийг системдээ нэвтрүүлж байгаа. Иргэнийг газрын алба, иргэний бүртгэл хоёрын хооронд олон дахин явуулахгүйгээр цахимаар мэдээллээ солилцдог, бүртгэлийнхээ дугаарыг авч газрын бүртгэлээ бичдэг болж байна. Иргэн газрын албан дээр ирнэ. Газрын алба цаашаа Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газартай холбогдоно. Мөн хурууны хээ уншигчийг нэвтрүүлж байна. Хурууны хээг нь уншуулаад тухайн иргэний мэдээллийг улсын бүртгэлийн сангаас шууд татдаг. Өөрөөр хэлбэл газрын албаны мэргэжилтэн иргэнийхээ мэдээллийг гараар шивээд суухаа больж байна. Маш шуурхай ажиллах системд шилжиж байна. Монгол Улсын үндэсний газрын кадастрын бүртгэлийн системийг арван нэгдүгээр сар гэхэд бүрэн ажиллуулна. Иргэд 2028 он хүртэл үнэгүй газар өмчлөх эрхтэй.

Нийслэлийн Газрын Албаны дарга Э.Болорчулуун: 

Гэр хорооллын иргэдийн газар өмчлөл 89 хувьтай байна. Өмчлөгдөөгүй газар дээрээ амьдарч байгаа иргэд 11 хувь үлдсэн.  Манай салбарын хувьд боловсон хүчин, хүний нөөц харьцангуй бага. Хамгийн их хүн амтай Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүрэг гэхэд 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Нийт 32 хороо гэвэл, нэг ажилтанд 6-7 хороо ногддог. Тиймээс бид  иргэдийн өргөдлийг цахимаар хүлээн авч байна. Иргэд өргөдөл гомдлоо өгсөн тохиолдолд, бид тухайн асуудал нь ямар шатанд байгааг, шийдэгдэх эсэхийг мессежээр явуулж байна. Тиймээс иргэд ийш тийш гүйж цаг алдах шаардлагагүй болж байгаа юм.

                                                                                                                                                            П.Болор                                                                                                                                    

ГАЗАРТАЙ ХОЛБООТОЙ БҮХИЙ Л МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦАХИМААР АВАХ БОЛОМЖТОЙ  
Тэнхлэг зууч ХХК - Facebook