International experience - Local knowledge

Судалгаа, Зөвлөгөө

Хот төлөвлөлт, нийгэм эдийн засгийн, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа
дэлгэрэнгүй

Маркетинг,   Борлуулалт

Маркетингийн зардлыг бууруулж, борлуулалтын хурдыг нэмэгдүүлнэ
дэлгэрэнгүй

Менежмент

Хөрөнгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэн, үнэ цэнийг өсгөж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ
дэлгэрэнгүй

Үнэлгээ

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг олон улсын аргачлалын дагуу хамгийн бодитоор тодорхойлно
дэлгэрэнгүй
Partner with us - Develop with us

ҮХХ-ийн зах зээлийн эмхтгэл

Барилга үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийхэд шаардлагатай судалгаа хийж, хөрөнгө оруулагчдад хэрэгцээтэй санал зөвлөмжүүдийг өгөх.
дэлгэрэнгүй

Сургалтууд

International experience - Local knowledge

Мэдээ

Харилцагчид